Logistics And Frieght Forwarding

Visszaveheti a kormány a MÁV Cargo-t? – 888.hu (regisztráció) (Blog)

Egym?sra van utalva a magyar ?s az osztr?k ?llami vas?tt?rsas?g Korm?nyzati szinten tov?bbra is t?rgyalnak arr?l, hogy a magyar ?llam tulajdont szerezzen a Rail Cargo Hungari?ban (RCH), az osztr?k ?llami tehervas?t magyarorsz?gi le?nyv?llalat?ban – tudta meg a Magyar id?k. Az egyeztet?sek siker?t el?seg?theti, hogy az osztr?k kancell?r, Christian Kern jelenlegi posztj?ra ?ppen az osztr?k sz?vets?gi vas?t (?BB) vezet?i sz?k?b?l ?rkezett.

Az egy?bk?nt magyar felmen?kkel is rendelkez? politikus ?gy pontosan ismeri mind a Magyarorsz?gon m?k?d? cargole?ny helyzet?t, mind a magyar korm?ny t?rekv?seit a legal?bb r?szleges vissza?llamos?t?sra.

Fot?: MTVA – M?diaszolg?ltat?s-t?mogat? ?s Vagyonkezel? Alap

A magyar tulajdonszerz?s k?rd?se a 2010-es korm?nyv?lt?s ?ta m?r t?bbsz?r is felmer?lt. Christian Kern – akkor m?g az ?BB vez?rigazgat?jak?nt – 2011-ben Budapestre l?togatott, majd azut?n makacsul tartott?k magukat azok a sajt?h?rek, hogy Magyarorsz?g ?s Ausztria valamilyen strat?giai partneri viszonyra t?rekszik az RCH m?k?dtet?s?ben. A M?V sz?ll?tm?nyoz?si c?g?nek ?ron aluli elad?sb?l a szocialist?khoz ker?lhetett korrupci?s p?nz

Az osztr?k sz?vets?gi vas?tnak (?BB) 2008-ban ?rt?kes?tette az MSZP-SZDSZ korm?nyzat a c?get, s ezzel egy?tt a magyar vas?t egyetlen ?zletileg is eredm?nyes, s?t teljesen nyeres?ges ?gazat?t, a tehersz?ll?t?st. Az osztr?k Rail Cargo Austria ?s a GYSEV Zrt. konzorciuma 102,5 milli?rd forintot fizetett a M?V Cargo r?szv?nyei?rt, ?s ?t ?v alatt 43,5 milli?rd forint fejleszt?sre v?llalt k?telezetts?get. A privatiz?ci? kapcs?n nagy felt?n?st keltett, hogy a Rail Cargo Austria eln?ks?gi tagja, Gustav Poschalko 2007 j?nius?ban megb?z?si szerz?d?st k?t?tt a Geuronet Bt. budapesti c?ggel, illetve annak k?pvisel?j?vel, Gulya Andr?ssal, ?s a M?V Cargo v?tel?r?nak 1,75 sz?zal?k?t (6,6 milli? eur?t, k?tmilli?rd forintot) ?g?rte oda sikerd?jk?nt. Az ?gyben Ausztri?ban indult b?ntet?perben – amelyben az osztr?k tehervas?t akkori vezet?j?t felmentett?k a h?tlen kezel?s v?dja al?l.

Ott azon folyt a vita, v?gzett-e ?rdemi tev?kenys?get Gulya Andr?s, a Geuronet Bt. r?sztulajdonosa. Az is felmer?lt, hogy a sikerd?jat val?j?ban magyar politikusoknak, d?nt?shoz?knak sz?nt?k. Az ?gyben folytatott jogi elj?r?sok Magyarorsz?gon sem vezettek eredm?nyre.

A Geuronet Bt.-t j?liusban t?r?lt?k a c?gnyilv?ntart?sb?l. ?gy Magyarorsz?gon senki sem felel?s a strat?giai fontoss?g? ?s nyeres?get termel? ?llami c?g minden ?sszer?s?get n?lk?l?z? elad?s??rt.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*